Vid sidan om konkurrens och kompetensförsörjning upplever många företag att lagar och myndighetsregler är hinder för tillväxt. LRF har länge kämpat för att regelverken ska bli enklare och att myndigheternas inriktning ska vara att underlätta att göra rätt istället för att leta fel.

- Det är positivt att regeringen nu vill förenkla regelverket för småföretag. Det behövs för att kunna öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft och förverkliga den nationella livsmedelsstrategin. Men det är viktigt att förenklingarna inte bara berör myndigheterna. Om det verkligen ska få en effekt måste regelförenklingarna märkas även ute på gårdsnivå, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I beslutet säger regeringen att den vill ta nya steg för att underlätta för företag att hålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter.

- Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet, desto bättre, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Läs mer: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/mikael-damberg-lanserar-forenklingspaket-for-foretag/