LRF Jönköping, LRF Södermanland och LRF Örebro har följt LRF Östergötlands exempel.

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige jämför med livsmedelsstrategins framgångar där det handlar om att öka inhemsk produktion och konsumtion:

- Nu börjar det bli skördetid för den svenska modellen där klimatfrågan har så många ingångar. Folk börjar inse det svenska lantbrukets många olika nyttor – fossilfritt, antibiotikafritt, klimatfrågan, djurvälfärd, försvarspolitik och beredskap, sa Svante i samband med underskrifterna.

LÄS MER: Vi bytte till HVO mitt under jordbruket, det gick bra

Klicka här för att komma till Fossilfritt Sveriges budkavle för LRFs regioner.

Klicka här för att komma till frågor och svar om utmaningen 5050-2020.