- Snabb assistans från veterinär är oerhört viktigt i akuta lägen som till exempel vid en förlossning med tvillingkalvar som fastnat, säger Per Brunberg.

Situationen inverkar både på branschen i stort, men också möjligheten till god djurhälsa. 

- Vi vill vårda våra djur och sköta dem väl. Då måste vi ha en veterinär som kan hjälpa oss, när vi själva inte kan räkna ut vad det är som är fel.  

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost är också bekymrad över situationen.

- Det är ett problem att det inte är fler veterinärer som väljer att specialisera sig på de större husdjuren. Gårdarna blir färre och avstånden mellan dem större, men man måste ändå jobba för att hitta bra lösningar.

I akuta situationer är tidsaspekten oerhört viktig för djurens hälsa och det innebär också en otrygghet för lantbrukaren att inte veta om man kan få hjälp. 

- Det är en utveckling som behöver brytas, säger Lars-Ove.

Problemet är nationellt och i augusti ska LRF ha ett möte med Distriktsveterinärerna för att diskutera frågan.

- Vi ska också ta upp detta med veterinärfakulteten på SLU för att se vad vi kan göra för att öka intresset för att arbeta med lantbrukets djur, säger LRFs expert My Sahlman.