Varför vill en grön regering gynna fossil diesel från Ryssland frågar sig Expressens ledare (22 augusti 2017).

Det råder ingen tvekan om att framtidens bränslen måste vara fossilfria. Men vi är tyvärr inte där ännu. Sveriges bönder måste överleva i hård internationell konkurrens med stor import av livsmedel, fram till dess att omställningen till biobränslen kan göras fullt ut.

Regeringens tidigare beslut om att öka återbetalningen av skatten på diesel var välkommet och direkt nödvändigt eftersom de svenska jord- och skogsbrukarna har betydligt högre kostnader för bränsle än våra närmaste konkurrentländer. Det skapade dock en situation där det förnybara blir dyrare än det fossila. Vi behöver politiska styrmedel som förenar konkurrenskraft och hållbarhet.

Vi i LRF är tydliga. Vi vill ha att ett nytt system där det är lönsamt att köra klimatsmart! Vi behöver drivmedel för att fortsatt kunna leverera hållbar svensk mat och skogsprodukter och vi vill minska klimatpåverkan. Den långsiktiga lösningen är att fasa ut de fossila drivmedlen och gå över till förnybara.

Vi vill främja svensk produktion av livsmedel och skogsråvara för att vi ska nå ett fossilfritt Sverige så snart som möjligt. Vägen dit är stärkt konkurrenskraft och de rätta villkoren.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF