“Join the revolution of food tech!” hojtas det från uppstartsföretag i Stockholm och Silicon Valley. Klart att vi, som är själva förutsättningen för food, är med på tåget. Med tech menas bioteknik, att automatisera och digitalisera. Spännande är till exempel att förbättra information och logistik mellan producent och konsument. Men som med alla framsteg finns baksidor, och därför kommer regler krävas. LRF ska kunna förutse konsekvenserna. Nya regelverk får inte hindra eller krångla till lantbruksföretagens tågbiljett mot framtiden. Bland alla högtflygande visioner ska LRF vara företagarorganisationen med fötterna på jorden.

De gröna näringarna har lösningar på många stora utmaningar. Och det krävs stora satsningar på forskning och utveckling. Lantbrukets roll och betydelse behöver bli klarare. Vi går mot att bli leverantörer av specialkvaliteter på produkter och tjänster, till industri och samhälle. LRF behöver förstå, formulera och förklara för intressenterna.

I sommar har många sett filmen Den sista skörden. Först kan den tyckas motarbeta oss. I själva verket betyder den ökat intresse för sektorn. Hot som kommer av ett växande intresse kan vändas till möjligheter. Bra att den sätter fart på frågan om markbiologi, som levt i skymundan av kemin.  Kom igen nu, SLU, ge oss mer kunskap! Filmen ger goda argument för svenskt lantbruk. Utarmade jordar är ingenting här jämförelse med till exempel länder österut.  Mycket tack vare vår slags djurhållning. Och på tal om djur; många långa ansikten har jag sett i sommar när jag säger att ekologiskt inte är möjligt utan djur.  Vi har så mycket att berätta.

Lena Åsheim
LRFs riksförbundsstyrelse