I samband med budgetpropositionen som lades fram förra hösten nämnde regeringen behovet av att titta på internbelastningen i Östersjön. LRF såg det som ett positivt tecken.

I tisdags kom beskedet som LRF hoppades på. Regeringen satsar 600 miljoner för rent hav, varav 60 miljoner är öronmärkta för att minska tillförsel av näringsämnen som lagrats på botten av sjöar och hav.

- Glädjande att regeringen väljer att lägga medel på åtgärder mot gamla utsläpp och internbelastningen i Östersjön. LRF har under flera år lyft vikten av att arbeta med åtgärder både på land och i såväl Östersjöns som insjöbottnar. På land har många åtgärder genomförts och jämfört med 1970 har belastningen från Sverige minskat med över 80 %. Sveriges bönder har blivit allt effektivare och miljövänligare, säger Peter Wallenberg, LRFs expert på vatten och kretslopp 

SE FILMEN: Så ska Östersjön bli ren till 2040

LRF är även positivt till att regeringen skjuter till medel till lokala satsningar.

- LRF arbetar för ökat lokalt engagemang och dialog kring vattenfrågor och många medlemmar har använt sig av LOVA-medlen för att investera i effektiva åtgärder såsom strukturkalkning.