Anders, varför eskalerar problemen just nu?

- Vildsvinen ökar i år i stora delar av Sverige på grund av ollonår i fjol och flera milda vintrar i följd i södra Sverige.

Vad gör LRF?

- På kort sikt arbetar LRF för att på alla sätt trycka på och uppmuntra ökad avskjutning av vildsvin. Stammen måste bli mindre. I det arbetet ingår att få Svenska Jägareförbundet att genomföra det uppdrag de har från regeringen i år på ett bra sätt.
- Därutöver fortsätter vi att arbeta för att regeringen ska genomföra LRFs förslag om att utfodring av klövvilt ska regleras, eftersom utfodringen leder till fler vildsvin. Vi har föreslagit att det ska få regleras hur utfodring ska få ske. D.v.s. med vad man får utfodra, hur mycket och med vilka metoder.

En förtvivlad medlem sa att ”det räcker med älg i havreåkern.” Vad är ditt råd till dem som får sina marker och skördar förstörda av vildsvinen?

- Ordna bra samarbete mellan jägare och markägare, även om att begränsa utfodring. Försök samordna jakt och skyddsjakt över större områden än din egen mark. Att avtala med någon eller några jägare om skyddsjakt i gröda är särskilt viktigt. Det gäller både vallar på våren och spannmål sommar och höst. Och se till att få in bra hundar när det jagas på höst och vinter. Hundarna är ofta det som gör skillnad på lyckad eller misslyckad jakt. Gå gärna in och skriv jaktavtal lrf.se/vilt.

FAKTA

Utdrag ur Svenska Jägarförbundets uppdrag från regeringen:

”Svenska Jägareförbundet ska aktivt verka för att begränsa vildsvinens spridning och antal.”

"Svenska Jägareförbundet ska aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn under vegetationsperioden, dvs. när det finns naturligt foder att tillgå. Förbundet ska också sprida kunskap om att sådan utfodring under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och endast i begränsad mängd.”