LRF jobbar med väldigt många olika sorters frågor. Ofta är det de saker som händer på nationell nivå som skapar rubriker. Det handlar om konkurrenskraftsutredning, den nationella livsmedelsstrategin eller pilotmål för markägares rätt att bruka sin skog. Visst är detta viktigt men många tänker kanske inte på vilket stort arbete som görs betydligt mer gårdsnära.

I Sverige har kommunerna mycket makt och självbestämmande. Det ger möjlighet till lösningar anpassade till de lokala förutsättningarna, men leder också till att det ställs olika krav på företagare runt om i landet. Därför finns LRFs kommungrupper som bevakar kommunens agerande. För den enskilda LRF-medlemmen är kanske de aktiviteter kommungruppen gör mer synliga och får större konkret effekt på gården, än det arbete LRF gör gentemot riksdag och nationella myndigheter.

Kommunens politiker och tjänstemän har inte alltid hela bilden av en fråga och det riskerar att leda till beslut som får oönskade konsekvenser. I dessa lägen är det avgörande att LRFs kommungrupper kommer in och beskriver vilka effekter politikerna och tjänstemännens förslag får i praktiken. Det leder ofta till att de tänker om och tar klokare beslut.

Palle Borgström,
LRFs förbundsordförande