Det är kort beskrivet LRFs – och Sveriges – synpunkt inför en omröstning i EU senare i september. Därför lanserar LRFs kontor i Bryssel en kampanj på twitter för att försöka förmå dem som ska rösta i frågan att rösta nej.

I kampanjen finns bilder och budskap från svenska skogsägare med budskap om att växande träd, de som tar upp CO2, inte kan växa utan ljus och plats att växa, och då måste man avverka. De avverkade träden ersätter sedan klimatfarliga material som olja, stål och betong.

Det är första gången som svenska skogsägare på sociala medier vänder sig direkt till personer på EU-nivå som ska rösta i en fråga som är viktig för dem och deras företagande.

Kampanjen publiceras på twitterkontot @LRFBrussels med två tweetar varje vardag. Brysselkontoret hoppas på många nya följare som vill sprida tweetarna.