I kommunerna tas många beslut som påverkar möjligheten att driva företag i det gröna näringslivet. Ett framgångsrikt samarbete mellan kommungrupp och kommunen är nyckeln till att skapa bra förutsättningar för företagande i det gröna näringslivet.

LRF inrättar en ny utmärkelse Årets gröna kommun. Ni i kommungrupperna som vill och tycker att ni har en kommun som lever upp till ställda kriterier kan nominera er kommun till den regionala och senare nationella uttagningen.

Ni nominerar er kommun till regionen senast den 31 oktober. Regionen utser den regionala vinnaren och nominerar till den nationella tävlingen, senast den 15 november.

Den 30 november utses Årets gröna kommun av en jury bestående av Palle Borgström och Lotta Folkesson från riksförbundsstyrelsen, Anders Drottja, kommungruppsansvarig, och Thomas Bertilsson enhetschef för Äganderätt och näringspolitik.

Den vinnande kommunen kommer att uppmärksammas på plats och via pressen för att sporra andra kommuner att bejaka och underlätta för det gröna näringslivet.

Nominera din kommun här