LRF Skogsägarna tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna reagerade starkt när skogsstyrelsen förra året valde att publicera enskilda skogsägares anmälan att avverka sin skog. Många skogsägare har upplevt publicering av uppgifterna som en kränkning av den personliga integriteten. Förvaltningsrätten i Jönköping har i en dom gett skogsägarna rätt.

"Glädjande besked för alla företagare"

- Det är ett glädjande besked först och främst för Sveriges skogsägare men också för övriga medborgare och företagare. Domen visar att myndigheter inte kan publicera personuppgifter hur som helst utan medgivande. Skogsstyrelsens agerande har försämrat förtroendet för myndigheten, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

Den svenska skogsägarrörelsen har kraftigt ifrågasatt skogsstyrelsens beslut och genom Södra stöttat en skogsägare att driva ett principmål. Domen visar att Skogsstyrelsen inte följt personuppgiftslagen.

"Avbryt publiceringarna"

- Avverkningsanmälningar är liksom många andra personuppgifter en allmän handling men ska därmed inte automatiskt publiceras. Offentlighetsprincipen är i första hand till för kontroll av myndigheter, inte av enskilda människor och företag. Jag förutsätter att Skogsstyrelsen omedelbart avbryter publiceringen av avverkningsanmälningar, säger Sven Erik Hammar.