Greenpeaceföreträdaren Lina Burnelius hävdar i en intervju i Svenska Dagbladet att LULUCF-beslutet i EU innebär att ”bolagen nu har fritt spelrum att expandera in i de sista oskyddade värdefulla skogarna vi har kvar i Sverige”. Ett uttalande som är mycket långt från både fakta och verklighet.

LRF kan lugna Greenpeace med att de inte behöver vara oroliga rörande den svenska skogen och dess klimatpåverkan. Numera är det inte bara de svenska skogsägarna som vet att växande skog är avgörande i klimatarbetet. Den kunskapen besitter också FNs klimatpanel som (tvärtemot Greenpeace) anser att biobränsle ifrån ett aktivt och hållbart skogsbruk där träd alltid återplanteras är nödvändigt för att klara klimatmålet. 

Så Greenpeace har några fler än bara LRF att övertyga om sin klimatkunskap.

Det felaktiga i Greenpeace resonemang är att de begränsar synfältet och bedömer enbart en del (efter slutavverkningen) i en skogs livscykel. Greenpeace missar helheten i skogsekosystemet. Att koldioxidutsläpp vid avverkning på ett ställe med råge vägs upp av växande skogar som äter koldioxid på andra ställen.  När plantorna på hygget övergår till ungskog och börjar skjuta fina toppskott så påbörjas en ny växtperiod med koldioxid-upptag.

Greenpeace nämner elbilen vilken kommer bli en tillgång i övergången till en fossilfri fordonsflotta. Men lek med tanken att synfältet skulle begränsas även här genom att bara bedöma den del i livscykeln som rör tillverkningsprocessen av elbilens batteri? Med ökad brytning av sällsynta metaller i dagbrott och gruvor samt en miljöovänlig tillverkningsprocess så blir elbilstillverkningen en dålig deal för miljön. Men, sett över bilens livslängd med batteriladdning genom fossilfri el som i Sverige, så är det en god idé.

Vad gör man av skog? Jo, vi avverkar och använder traditionellt virke till plankor och papper, men forskningen visar nu att i princip allt som kan göras av olja, istället kan göras av trämaterial.
Alternativet till att använda produkter från skogen är tråkigt nog plast, betong, olja och kol. Greenpeace argumentering om avverkningsstopp blir därför sorgligt nog ett stöd för fossilkramarna.

Svenska skogen växer bra och gör mer klimatnytta än nånsin. För varje fällt träd planteras minst två nya. Att bara koncentrera en klimatanalys till avverkningstillfället blir atomistiskt, det vill säga en snuttifiering utan helhetstänk. De som nu applåderar Greenpeace är inte de som brinner för att rädda klimatet.

Läs även EU-parlamentarikern Christofer Fjellners kommentar om Greenpeaceintervjun här.