I DN Debatt ifrågasätter de tre tidigare partiledarna Göran Persson, Göran Hägglund och Bengt Westerberg att ett tillåtande av gårdsförsäljning vore bra för landsbygden. Tyvärr inrymmer deras text faktafel.

Skulle gynna företagandet

De konstaterar att ett fungerande företagsklimat är en nyckel till en levande landsbygd, men nämner inte att den förda politiken hittills lett till att stad och land glider isär. En tillåten gårdsförsäljning av öl och vin skulle däremot bidra till att fler småföretag vågar satsa, nyanställa och investera i nya verksamheter på landsbygden.

LRF uppskattar Systembolagets service. Vi vill att Systembolaget fortsätter att utvecklas som den enda detaljandelskanalen och som ett instrument för en ansvarsfull alkoholpolitik. Vi är också glada över att Systembolaget utökat sortimentet med lokala produkter. Trots det ser vi och producenterna ett stort värde i att tillåta gårdsförsäljning.

I en ännu inte publicerad branschundersökning, svarar 89 procent av producenterna att de skulle starta gårdsförsäljning om det var tillåtet.  69 procent av företagen har 1-10 anställda och 85 procent säger att sysselsättningen skulle öka om försäljning tilläts. Småproducenter som utvecklar sina företag bidrar till fler jobb och möjliggöra en levande landsbygd.

Konkurrerar inte

Men i debattartikeln om gårdsförsäljning finns ett antal påståenden som saknar grund. Systembolaget säljer kvalitetsprodukter. Men de största volymerna är lågt prissatta bulkvaror med relativt hög alkoholhalt. Exempelvis enklare ölsorter och vin i bag in box. De små producenternas hantverk, som LRF stödjer, har vare sig intresse eller möjligheter att konkurrera med Systembolaget i sådana segment. Svenska gårdstillverkare kommer därför aldrig att vara ett hot mot en ansvarstagande svensk alkoholpolitik. Det handlar om hantverkare i mindre skala som arbetar för att ta fram drycker av hög kvalitet. Eftersom det handlar om små kvantiteter så kommer det heller inte att missgynna produkter från andra EU-länder. Systembolaget kommer fortsatt att vara den viktigaste resursen och kanalen i utvecklingen av dessa lokala småföretag.

LRF följer med intresse den besöksnäring som skapas runt dryckestillverkning utomlands. Ska en sådan utveckling kunna ske även i Sverige behövs gårdsförsäljning. Besöksnäringen är en starkt växande och jobbskapande industri. Det är sorgligt om landsbygden missar det tåget också, när möjligheterna redan idag finns med cirka 350 små dryckestillverkare runt om i landet.

Juridisk lösning finns

Debattörerna påstår att gårdsförsäljning inte kan kombineras med ett fortsatt handelsmonopol för Systembolaget. Men i den utredning som de refererar till så är slutsatsen den motsatta. Den statliga utredaren Lotty Nordling genomförde en mycket gedigen utredning och presenterade en juridisk lösning som tillät gårdsförsäljning, värnade folkhälsan och skyddade den svenska alkoholpolitiken utifrån det EU rättsliga regelverket: Läs mer om det här.

Nya tider behöver aktuella lösningar. Snart åtta år efter att utredningen presenterades är det hög tid att vidareutveckla förslaget till gårdsförsäljning, anpassa det till vår samtid, fortsätta skydda Systembolagets roll och låta landsbygden ta vara på sina råvaror och möjligheter att skapa nya företag och jobb.