För att det verkligen ska bli tillväxt inom svensk livsmedelsproduktion så måste alla tänka tillväxt både inom hela livsmedelskedjan och på myndigheterna. Bland våra myndigheter är det idag bara Jordbruksverket som har ett främjandeuppdrag kopplat till livsmedelsproduktionen. Men flera andra behöver det, så som:

  • Livsmedelsverket
  • Naturvårdsverket
  • Kemikalieinspektionen
  • länsstyrelserna
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Upphandlingsmyndigheten
  • Sveriges lantbruksuniversitet
  • Statens veterinärmedicinska anstalt

I en debattartikel i Dagens Samhälle idag kräver LRFs förbundsordförande Palle Borgström att regeringen ger tydliga tillväxtuppdrag till myndigheterna.
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Rättning i debattartikeln: Det ska stå Sveriges generationsmål, inte FNs. FN har inget generationsmål utan 17 hållbarhetsmål.