Vad händer om det blir ett förbud mot glyfosat?

- Som det ser ut i dag är livsmedelsförsörjningen beroende av glyfosat. Om det försvinner kan man säga att man skulle behöva rita om kartan för hela jordbruksproduktionen. Eftersom det i dag inte finns effektiva alternativa metoder någonstans i världen skulle det ta lång tid för jordbruket att ställa om. Om det blir ett förbud i hela Europa riskerar det europeiska jordbruket att slås ut i förhållande till resten av världen – som ju kommer att fortsätta använda glyfosat. Det skulle också innebära dyrare mat. Många stora jordbruksländer har godkänt glyfosat för lång tid framöver och kommer att kunna producera billigare mat än Europa. 

Vad gör LRF i frågan?

- LRFs uppdrag är att förklara de här enorma konsekvenserna för beslutsfattare på olika nivåer. Det här är tveklöst en riktigt stor fråga. Oavsett vilket beslut som fattas är det absolut nödvändigt att Sverige inte har särregler utan att det svenska lantbruket har villkor som är jämförbara med övriga Europa för att vi inte ska riskera att slås ut. 

Hur stora är riskerna med glyfosat?

- LRF varken kan eller ska bedöma riskerna. Vi ska verka för att de beslut som ansvariga myndigheter fattar grundar sig på vetenskapliga fakta. I det här fallet är det EU-kommissionens kemikaliemyndighet, ECHA. Efter att bland annat ha gått igenom de vetenskapliga studier som finns tillgängliga konstaterade ECHAS risbedömningskommitté, RAC, i mars i år att dessa inte ger stöd för att klassificera glyfosat som cancerogent och ECHA menar att glyfosat kan få ett förlängt godkännande. Svårigheten är att det samtidigt finns annan expertis som inte är enig. The International Agency for Research on Cancer, IARC, menar exempelvis att det kan finnas en risk att glyfosat är cancerframkallande, vilket också svensk expertis höll med om. Just nu pågår alltså diskussioner kring vem som har rätt och frågan blir inte bara vetenskapligt bedömd utan också politiskt. 

Se intervjun i Lantbruksnytt med Agneta Sundgren. 

Läs mer: Detta säger ECHA om glyfosat