Det är mycket beklagansvärt att Transportstyrelsen inte har beaktat LRFs synpunkt om att tydligare lyfta fram krav på hänsyn till markägare och den pågående markanvändningen. Det är orimligt att näringsverksamheten i jord- och skogsbruk skulle kunna styras av hobbyintressen eller andra företagares intresse av att flyga med drönare över annans mark.

Det skriver LRF i remissvaret till Transportstyrelsens föreskrift av obemannade luftfartyg. LRF anser också att det behövs en handledning för hur jord- och skogsbruk kan samsas med flyget inom femkilometerszonen runt flygplatser och 500 meterszonen runt helikopterplattor utifrån de behov som areella näringar har att kunna nyttja modern teknik inklusive drönare för att producera livsmedel och råvaror.

LRF anser att myndigheten snarast bör ta initiativ till en dialog mellan branschen och myndigheten om detta.

- Såväl allmänhet som flygledare måste ha någon form av handledning för att flyga drönare över de ägor som ligger inom flygplatsernas trafikzon. Det handlar om mycket stora arealer som omfattas av flygplatsernas skyddszoner och här måste det finnas tydliga riktlinjer om hur jord- och skogsbruk kan samsa om luftrummet med flyget , säger Anders Johannesson som är LRFs expert på företagarvillkor.

LÄS MER: Här är hela remissvaret