Jämtland följer därmed Norges exempel där ingen mark förvandlas till naturreservat mot markägarens vilja.

- Det här är en seger för folkrörelsen och engagemanget, det är jättestort, vi är många som har jobbat hårt för detta, säger Lars Ahlin, skogsägare och vice ordförande för LRF i Jämtland.

Beskedet från landshövdingen betyder att skogslänet Jämtland väljer en egen linje som bygger på samråd istället för tvång när naturreservat ska bildas.

Mötet i Almåsa var ett uppföljningsmöte efter ett tidigare möte i somras då länsstyrelsens tjänsteman gick ut hårt mot markägarna och sade att de inte hade något annat val än att ge upp skogen. Bönder på mötet såg hur de skulle tvingas lägga ner sina lantbruk när skogen inte längre kan vara en källa till inkomster när till exempel en mjölkgård ska rustas upp.

-  Det var ett hemskt möte med jättedålig stämning och upprörda känslor. Vi tog kontakt med landshövdingen som gav ett annat besked än tjänstemannen: inga reservat ska bildas i Jämtland som inte är frivilliga.

På uppföljningsmötet med landshövdingen Jöran Hägglund  hade ett d 40-tal personer bjudits in, markägare, länsrådet, medier och politiker.

Landshövdingen inledde med att säga att han har stor respekt för skogsägarna för att de i generationer skött skogarna på ett bra sätt, att äganderätten är viktig och att inga reservat ska bildas i Jämtland mot markägarens vilja.

Hur ”säkert” är ett muntligt besked?

- Svaret är nog att inget är helt säkert. Nästa regering kan ta bort alla anslag till naturreservat eller tillsätta ännu mer. Nu har vi en landshövding i Jämtland som är jättetydlig i den här frågan och nu gäller det att vi ställer krav på politikerna att vara lika tydliga och gör våra röster hörda överallt där vi kan, säger Lars Ahlin.

Enligt Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF, borde fler landshövdingar i Sverige fatta samma beslut.

- Det är fullt möjligt att för en landshövding att säga att vi bildar bara naturreservat på områden där skogsägaren är villig att medverka. Det finns säkert många skogsägare som vill avsätta sin skog mot ersättning, men alla vill inte och då ska man inte tvingas till det.

Länen har regeringens uppdrag att bilda naturreservat men de kan själva välja på vilket sätt de vill göra det; i samråd eller med tvång.

Susanne Öberg, regionchef på LRF i Jämtland och Västernorrland, säger att beslutet är en seger för det regionala arbetet.

- Vi regionalt måste hålla gränsen och ställningarna när det gäller tillämpningen av lagstiftning för här handlar det ju om tillämpning.

Carina Gerken Christiansen