Stärkt av framgångarna med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm har LRF Kött tagit ytterligare ett steg för att flytta fram de svenska producenternas positioner. Resultatet är Köttrådet, som ska fungera som ett komplement till LRFs Köttdelegation. Rådet ska samlas ungefär en gång per år och vara rådgivande till delegationen.

Hur märker den enskilda LRF-medlemmen effekten av att det har bildats ett Köttråd?

– Genom att konkurrenskraften kommer att stärkas, det är vår uppgift i LRF att höja den. Och vi uppnår det målet tillsammans med andra i livsmedelskedjan, samarbete är jätteviktigt, säger Åsa Odell, ordförande för LRFs Köttdelegation och den som öppnade Köttrådets första möte, på LRF i Stockholm.

Vilka utmaningar finns?

– Vi har ett intressant läge på marknaden just nu. Andelen svenskt bland de tre köttslagen nöt, gris och lamm ökar i butikerna, dessutom har konsumenterna ett mycket högt förtroende för svenska lantbrukare. Frågan är nu hur vi förvaltar och tar vara på det här för framtiden, för marknaden utvecklas hela tiden, säger Åsa Odell.

På agendan stod föreläsningar med bland andra Knud Buhl, vd Danish crown, Jari Latvanen vd HK Scan och Theres Strand, vice vd Svenska köttföretagen, samt workshop på temat ”Så möter vi framtidens marknad”.

Maria Dirke, ansvarig för nöt och lamm på LRF Kött och Margareta Åberg, grisansvarig på LRF Kött, hade ordnat Köttrådets första sammankomst.

– Det känns fantastiskt att vi har kunnat samla så många från Köttsverige. Handlingsplan Nöt, Gris och Lamm var framgångskoncept. Nu bygger vi vidare på dem, säger de.