Gustav Fridolin berättade i SVT Nyheters morgonstudio att han hängt med i trenden och äter mycket grönt. Men på frågan hur mycket kött han äter svarade han:
- Fyra-fem dagar i veckan. Ganska mycket.

LRFs expert i hållbar utveckling och klimatfrågor, Hilda Runsten, gläds åt Gustav Fridolins uttalande:

Vi behöver alla äta varierad och hållbart producerad mat, både de dagar vi väljer vegetariskt och de dagar vi väljer kött eller fisk. Det är stor skillnad på kött och kött. Har köttet bidragit till fantastisk biologisk mångfald eller orsakat skogsskövling? Kommer köttet från en hållbar uppfödning eller finns stor antibiotikaanvändning med i bilden? Genom att välja svenskt kan du vara säker på att ha valt ”bästa köttet i klassen” när det gäller såväl klimatpåverkan, som biologisk mångfald, smittskydd, antibiotikaanvändning och djuromsorg. Samtidigt utvecklas hela tiden den svenska produktionen för att bli än mer hållbart.

- Därför är det glädjande att Gustav Fridolin i SvT i förra veckan uppmärksammade hur viktigt det är att skolorna köper in mer svenskt, samtidigt som han berättar hur han själv väljer svenskt kött, säger Hilda Runsten.

Fakta

För nötkött producerat i EU är utsläppen 60 % lägre jämfört med snittet i världen och utsläppen från svenskt kött är 25 % lägre än medelutsläpp i EU (Gerber, P.J. et al. Tackling the Climate through Livestock, FAO och J.P. Lesschen et al. Animal Feed Science and technology, 2011).

Även för griskött är utsläppet från svensk produktion lägre än från importen (Lesschen, 2011).

Forskning visar att livsmedelskedjan kraftigt kan minska klimat- och miljöpåverkan från produktionen. De bästa gårdarna och industrierna kan redan idag halvera utsläppen av växthusgaser och kraftigt minska läckaget av växtnäring (SLU, Hållbara matvägar, 2015).