Från LRF deltar förbundsordförande Palle Borgström, vice ordförande Åsa Odell, enhetschefen Thomas Bertilsson och Ingrid Rydberg som är chef för LRFs Brysselkontor.

Sex omfattande ämnen står på agendan: nordamerikansk och europeisk jordbrukspolitik, utveckling av de globala marknaderna, internationell handel, skattepolitik och konkurrenskraft, ny teknik i hållbarhetsutvecklingen och hur man möter efterfrågan i samband med nya konsumentbeteenden.

Man är också från LRF-håll nyfikna på hur amerikanska bönder ser på frågan om handelsavtal, där USA nu har en annan inriktning och inte bejakar detta på samma sätt som tidigare.

LRF är inte på konferensen för att driva något opinionsbildande arbete men räknar däremot med att få erfarenheter med sig hem som kan vara nyttiga i det politiska arbetet på hemmaplan.

– Skattepolitik och konkurrenskraft kommer att bli den mest spännande punkten. Det är ju sådant vi sällan diskuterar annat än nationellt. Skattefrågan är viktig ur ett konkurrensperspektiv och det ska bli intressant att höra hur andra länder jobbar med den. Det kan bli ett bra underlag när vi pratar skatter med vår regering, säger Palle Borgström.

Dessutom kommer LRF att träffa Sveriges nytillträdda ambassadör i USA, Karin Olofsdotter.