Vildsvinsutfordningen leder till stora skador på åkrar och fält. LRFs viltexpert Anders Wetterin och smittskydsxpert My Sahlmna uppmnar i en debattartikel i ATL att Sveriges betodlare ska upphära med betförsäljningen till viltfoder.

Läs hela debattartikeln: Sluta sälj betor till viltfoder