Syftet med Handlingsplan Mjölk 2.0 är att lyfta mjölkföretagens lönsamhet.

– Vi måste stärka och göra svenska mjölkföretag mer konkurrenskraftiga. Handlingsplanen är viktig för att nå dit. LRF Mjölk tar ansvar för att samordna arbetet, säger Jonas Carlberg, ordförande för Handlingsplan Mjölk 2.0:s styrgrupp och chef för LRF Mjölk.

Den nya handlingsplanen fokuserar på 17 områden, saker som landets mjölkföretagare brottas med i vardagen i varierande grad. Exempelvis är det i dag alldeles för krångligt att få tillstånd att bygga stall för större besättningar. Andra utmaningar är upplevd rättsosäkerhet vid vissa myndighetskontroller samt att kostnaden för insatsvaror, till exempel foder, är högre jämfört med i många konkurrentländer. Handlingsplanen ger också förslag på managementutbildning för mjölkföretagare.

Planen är ett grundligt omtag av den plan som kom till efter initiativ från landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) 2015.

Läs mer på www.lrf.se/handlingsplanmjolk