LRFs förbundsordförande intervjuades i TV-soffan i Lantbruksnytts måndagsintervju. Enligt Palle ser framtiden för det svenska jordbruket positiv ut.

– Vi har ett läge som vi inte haft på många, många år, med en ökad lantbruksproduktion och ett politiskt intresse.

Enligt Palle ligger svenskt lantbruk långt fram i många frågor.

– Vi har välutvecklade marknader. Se exempelvis på utbudet i mejerihyllan i butik. Men vi är ännu bara nybörjare på export. Där har vi mycket att lära. Där ser jag exempelvis vår låga antbiotikaanvändning inom djuromsorgen som en jättemöjlighet att profilera oss på internationella marknader.
När det gäller den nödvändiga omställningen till fossilfria bränslen och en cirkulär bioekonom så finns svaret hos de gröna näringarna.

–  Råvaran till det framtida samhället växer ju på åkern och i skogen, säger Palle Borgström.

Ger en känga till myndighetsutövarna

Samtidigt ger han en känga till svenska myndighetsutövare i intervjun:

–  Vår konkurrenskraft är sämre än i konkurrerande länder. Vi behöver ändra attityden i den svenska myndighetsmodellen. Myndighetsutövarna måste bli bättre på att ta in hela bilden. Vi har en för stelbent tillämpning av myndigheternas regeltolkningar. Det måste ändras till en attityd där vi hjälper den som vill göra rätt.

Palle Borgström är även tveksam till regeringens förslag till ändring av jordförvärvslagen.

– Vi riskerar att få en situation där bönder är arrendatorer till andra jordägare. Det hämmar utvecklingen och viljan till långsiktiga investeringar. Det löser heller inte behovet av att tillföra kapital till jordbruket. Pengarna som kommer in försvinner i så fall ut med dem som säljer sina gårdar.

Se hela intervjun här