Måndagen den 25 september träffade Palle Borgström representanter för Miljöpartiet tillsammans med enhetscheferna för Näringspolitik och äganderätt och Energi och miljö, Thomas Bertilsson och Isabel Moretti.

Tillväxt ska genomsyra myndigheterna

Det var Stina Bergström, riksdagsledamot, och Emilie Nilsson på Miljöpartiets kansli som LRF uppvaktade. Man hade flera tunga ämnen på agendan. Högst prioritet hade naturligtvis livsmedelsstrategin. LRF ville förvissa sig om att Miljöpartiet också inser vikten av att strategins övergripande målsättning om produktion och tillväxt behöver genomsyra alla berörda myndigheters uppdrag och regleringsbrev.

– Miljöpartiet tog i det sammanhanget upp satsningen på ekologisk produktion. Vi svarade att den väl kan vara bra i en omställningsperiod, men att LRF i första hand vill se att marknaden för ekologiskt utvecklas på ett bra sätt. Vi vill att efterfrågan, inte politiken, ska driva utvecklingen av den ekologiska produktionen, säger Palle Borgström.

Skogen gör nytta när den brukas

Nästa ämne var skogspolitik, där Stina Bergström har skrivit Miljöpartiets skogspolitiska program. I det lägger man vikten på skyddandet av skog medan LRF ser skogen som en resurs i klimatarbetet, vilket förutsätter att den brukas.

– Där uppstod en diskussion om huruvida den biologiska mångfalden hotas av brukandet och vi lovade återkomma med underlag som stärker vår ingång i detta, säger Isabel Moretti.

Skilda positioner

Andra ämnen som berördes var regelförenkling och jordbrukspolitik, där LRF efterlyste en högre politisk prioritering av krånglet och sa att man inte är intresserade av att flytta åtgärder från pelare 1 till pelare 2.

– Vi frågade också vilka frågor Miljöpartiet tänker driva i valet och där uttryckte de tydligt att de generellt har en positiv inställning i landsbygdsfrågorna men behöver bli tydligare i detta, säger Thomas Bertilsson och sammanfattar mötet:

– I många sammanhang har vi helt olika positioner. Men vi hoppas att vi i frågan om livsmedelsstrategin och myndighetsuppdragen har samma grundinställning, det borde vi ha.