Regeringen meddelade idag att man beslutat att ge ett stöd till ett svenskt växtförädlingscentrum vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Under åren 2018-2020 kommer 90 miljoner kronor att satsas på uppbyggnad av ett nationellt kompetenscentrum för växtförädling.

 LRF, Lantmännen, Region Skåne och SLU, som är de ledande initiativtagarna till satsningen, välkomnar beslutet, som kommer bidra till att stärka den svenska växtförädlingen. Växtförädling är ett centralt fundament i utvecklingen av bioråvaror och livsmedel i den växande cirkulära och biobaserade ekonomin.

– Det är bra att det nu sker en offentlig satsning på växtförädling och bioekonomi med målet att byta ut den svarta kolatomen mot en grön. Utvecklingen av svensk växtodling är viktig för att kunna nå tillväxtmålen om ökad konkurrenskraft, produktion, produktivitet, export och klimatanpassning i enlighet med Livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Syftet med växtförädlingscentret är att det svenska jordbruket, genom nya livsmedel och bioråvara, ska kunna bidra till att Sverige kan lösa den framtida klimatutmaningen och samtidig bidra till en mer biobaserad ekonomi. För att uppnå detta behövs bland annat växtförädling och utveckling av nya typer av grödor och egenskaper samt proteinkällor. I en föränderlig värld med en globalt växande befolkning finns det behov av att producera mer mat utan att öka utsläppen av växthusgaser. De här frågorna lyfts fram på ett positivt sätt i regeringens samverkansprogram för en cirkulär och biobaserad ekonomi, där bland annat Lantmännen och LRF medverkar.

LÄS MER: Hela pressmeddelandet