– När skogsskötseln digitaliseras får du en helt annan översikt  och det blir roligare att vara skogsägare, säger Tobias Jonmeister, Norrskogs rådgivningschef för Jämtland och Södra Lappland.

Appen är kopplad till en webbplats, ungefär som en internetbank, och ger information om vad som är gjort i skogen, var det är gjort, vad det kostat och sedan det ekonomiska resultatet.

– Du kan rita in skadade träd, svampställen eller göra jaktkartor och dela med dem du vill, säger Tobias Jonmeister.

Två saker har varit viktiga för Norrskog – appen ska fungera dels för en skogsägare som är 70 år och har stora fingrar, dels utan nättäckning. När skogsägaren hittar en insektsansgripen gran eller stormfällda träd kan han eller hon markera platsen direkt på kartan. Väl hemma med fungerande nät uppdateras allt.

Allt fler av Norrskogs medlemmar bor långt från skogen. Genom appen får de en närhet till sina skogar som är svår att få på annat sätt. På den digitala kartan är områden som är i behov av någon åtgärd i närtid markerade med rött, områden som kräver en åtgärd om fem år är grönfärgade. När en åtgärd är utförd får beståndet ny färg.

– Jag är uppväxt på den gård där jag bor nu men om jag går och röjer underväxt inför en gallring kan det vara som en djungel och jag vet knappt om jag är kvar på rätt skifte … Då plockar jag upp appen och ser direkt var jag är, berättar Tobias Jonmeister.

Appen ersätter den tioåriga skogsbruksplanen i en pärm, med åtgärderna inritade på årtal på papper. Det är väl bekant att pärmen efter några år riskerar att falla i dvala och det som ska göras i skogen blir inte gjort, eller gjort för sent.

Digitaliseringen av skogsskötseln gynnar skogsbrukets båda politiskt bestämda mål, menar Tobias Jonmeister – bra produktion och bra miljö.