Omröstningen var mycket jämn och många jobbade in sista stund, inte minst våra svenska parlamentariker. Samtidigt kördes en riktad kampanj på Twitter som uppnådde runt 30 000 visningar i ett skede när många skulle bestämma var de skulle lägga sin röst.

– Det kan absolut kan ha haft effekt, säger Lennart Ackzell, som är LRFs representant för skogsfrågor i Bryssel.

Kort beskrivet försökte kampanjen förmå parlamentariker som tidigare röstat för avverkningstak baserade på 30 år gamlanivåer att bli tveksamma till om detta var rätt, och att rösta på annat sätt denna gång.

Skogsägare förde talan

I kampanjen lät LRF medlemmar som är skogsägare vända sig direkt till parlamentarikerna i ord och bild eftersom vi vet att bönder har hög trovärdighet i EU-sammanhang.

Skogsägarna berättade om hur de genom att bruka sin skog bidrar till klimatarbetet. Kampanjen var en del i opinionssatsningen Det goda ägandet som bygger på att lyfta fram den nytta som de goda ägarna, i detta fall skogsägarna, bidrar till.

Tack vare beslutet i EU-parlamentet kan det goda ägandet, som bidrar till tillväxt och koldioxidupptag i skogen, fortsätta utan hårda avverkningstak baserade på siffror som inte längre gäller.

– Skönt när det går rätt väg. Nu får vi fortsätta inte ge oss, säger skogsägaren Theresia Wallden som är en av dem som deltog i kampanjen.

Läs mer om detta även på di.se.

Fakta om Twitter

På mikrobloggen Twitter cirkulerar korta budskap, tweets, på max 140 tecken. Via så kallade hashtags, #, placerar man sina meddelanden i relevanta diskussionsflöden. Och genom att pinga, skriva in utvalda personers Twitternamn med @-tecken, kan LRF vända sig direkt till utvalda politiker eller opinionsbildare. I bästa fall delar, retweetar, andra ens inlägg.

Här hittar du LRF på Twitter: https://twitter.com/lrfsverige. Och Brysselkontorets Twitterkonto: https://twitter.com/LRFBrussels.