Skogsvägen

Viktig EU-framgång för Sveriges skogsägare

Riks Ny viktig framgång för LRF och skogsägarna i dag, onsdag 13 september. Hotet om ett avverkningstak för skogsbruk röstades ned i EU-parlamentet. Nu kan det goda ägandet, som bidrar till tillväxt i skogen och att vi når klimatmålen fortsätta.

– Vi är väldigt glada över insatsen ifrån våra svenska EU-parlamentariker som arbetat hårt vilket vi ser resultat av idag. Skogen är en viktig tillgång i klimatarbetet. Det finns risk att andra intressen i Bryssel vill stoppa oss från att använda skogsråvaran i den utsträckning som behövs för att vi ska klara våra klimatmål i linje med Parisavtalet. Det är nu viktigt att den svenska regeringen agerar kraftfullt inom ministerrådet för att säkerställa möjligheten till fortsatt skogsbruk för att vi framförallt ska klara klimatutmaningen, men även säkerställa de viktiga jobben, produktionen och svenska exportinkomster, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund.

Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, säger att förslaget om tak för avverkningar vittnar om stor brist på kunskap om skogsbruket och skogsbruket klimatnytta.

– Brukade skogar tar upp mest koldioxid och levererar dessutom förnybara material och bränslen. Det är djupt okunnigt att vilja begränsa detta. Svenska regeringen måste ändra sitt arbetssätt och aktivt arbeta för att hävda skogsbruket i EU, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.