– Det blev ingen regelrätt omröstning i kommissionen på onsdagen, som många hade hoppats på. Istället gjordes det bordsrundor och det stod tidigt klart att förslaget om tio år skulle falla. Regeringen säger sig vara mycket angelägen om att hitta en kompromiss med bred uppslutning och att man har försökt verka för det inför och under mötet. Kommissionen ska nu återkomma inom ett par veckor med ett reviderat förslag, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Redan på tisdagen meddelade kommissionen att man avsåg att istället för tio år försöka driva igenom ett förlängt godkännande på 7 eller 5 år. Under gårdagen sade också parlamentet ja till 5 år – en symbolisk handling eftersom frågan ligger hos kommissionen. Det normala är att ett ämne godkänns i 15 år.

LÄS MER: Agneta Sundgren och Karolina Skog om glyfosat i Altinget

– Alla alternativ till förlängning är korta om avsikten är att hitta alternativ. Det finns inga enkla lösningar utan det är mekanisk bekämpning, andra växtföljder och träda som i de flesta fall kan ersätta glyfosat. De för med sig många nackdelar och det blir tveklöst dyrare att producera. Frågan är starkt politisk och LRF fortsätter sitt påverkansarbete, inte minst i Bryssel, säger Agneta Sundgren.