Avståndet mellan stad och land växer. I och med detta minskar också kunskapen om var maten kommer ifrån. För att ändra på detta har LRF i samverkan med Jordbruksverket skapat en helt ny utställning som invigdes den 29 september på Universeum, Göteborgs välkända Science Center.

- Syftet med utställningen är att barn ska förstå matens väg från jord till bord, men även bondens viktiga roll både för landsbygden och för oss alla i Sverige, säger Anna Ross, Barn- & ungdomskommunikatör på LRF.

Över en halv miljon besökare

Årligen besöker 500 000–600 000 personer Universeum och 70 000 elever och lärare. Utställningen ska användas inom ramen för de skolprogram som Universeum redan idag anordnar.

- Nu får vi en helhet i vår utställning om hälsa där vi bland annat visar matens väg från jord till bord. Vi vill knuffa elever och allmänhet in i det hållbara samhället så därför kom den här satsningen väl till pass, säger Bertil Blomsterberg, affärsutvecklingschef på Universeum.

Kul komplement till Bonden i skolan

Utställningen är en del av ett nationellt projekt om hållbar produktion och konsumtion av mat som LRF och Jordbruksverket driver tillsammans. Projektet är till störst del finansierat med EU-medel. Målet med projektet är att öka barns och ungdomars kunskap om bondens roll, hur mat produceras och hur produktionen kan bedrivas på ett hållbart sätt. Allt för att barn och ungdomar ska bli mer medvetna matkonsumenter.

– Vi ser utställningen som ett kreativt och roligt komplement till vårt digitala läromedel Bonden i skolan och studiebesök på gårdar över hela landet, säger Pernilla Åkerström Frid, projektledare på LRF.