LRF anser att vetenskapliga fakta ska ligga till grund för beslutet och eftersom EUs expertmyndigheter för livsmedel och kemikalier, EFSA och ECHA,har granskat  tillgängliga studier om glyfosat och kommit fram till att det uppfyller kriterierna för att vara godkänt för att användas som växtskyddsmedel bör godkännandet förlängas. Det normala är då att ämnet godkänns på nytt i 15 år.

– Regeringen har nu ett bra tillfälle att visa att man menar allvar med den nationella livsmedelsstrategin. Ett förbud innebär sämre konkurrenskraft, risk för ökat läckage av näringsämnen samt ökad användning av diesel, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström med anledning av turerna kring växtskyddsmedlet glyfosat.

LÄS MER: Så jobbar LRF med den nationella livsmedelsstrategin

Vad som egentligen hände när medlemsstaterna möttes i Bryssel den 25 oktober, med glyfosat som mötets enda punkt, gjorde många förvirrade.

Oavsett om man ska betrakta diskussionerna i EU-kommissionen som en omröstning eller inte förväntar sig LRF att Sverige håller fast vid den linje man uttalat och förankrat i EU-nämnden, att man anser att godkännandet för glyfosat ska förlängas med tio år.

LÄS MER: Ledarskribenten kritiserar ministerns vankelmod

–  Det här har blivit ett spel på hög nivå framförallt inom medlemsstaterna och flera länder tvekar fortfarande. Trots att EUs egna expertmyndigheter säger att glyfosat bör beviljas ett fortsatt godkännande förbises det av många stater och politiken tar över. Det är oerhört olyckligt, säger Palle Borgström.

Hur Sverige röstar har stor betydelse. Det handlar om den nationella livsmedelsstrategin, om viljan att leva upp till den och bidra till en ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vad regeringen för fram i Bryssel blir därför en viktig signal till näringen.

WEBB-TV: LRFs expert Agneta Sundgren i Lantbruksnytt

Beslutet om glyfosat behöver röstas igenom med kvalificerad majoritet och rösterna från stora länder väger tyngre.

Torsdagen den 26 oktober meddelade kommissionen att den föreslår att glyfosat får ett förlängt godkännande med 5 år och en omröstning är planerad till den 9 november.

RADIO: Förtroendevalda Tina Rudolphson om vikten av glyfosat

Så används glyfosat

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat används för att bekämpa ogräs i många situationer i Sverige. Det används till exempel efter skörd av spannmål eller före sådd och när en vall ska brytas. Det används också i fruktodling och i hemträdgårdar. Alternativet är framförallt mekanisk bearbetning eller, i vissa grödor, andra växtskyddsmedel men det finns inget som lika effektivt kan bekämpa alla ogräs.

I vissa länder används det före skörd i spannmål, men det är inte tillåtet i Sverige och används endast i undantagsfall vid katastrofläge före skörden och inte i spannmål för humankonsumtion. 

ATL: Glyfosatförbud skapar nya nackdelar för miljön