Thomas Magnusson, Cogecas ordförande träffade i förra veckan Daniela Bas, chef för FN:s avdelning för socialpolitik i New York i samband med Nordamerika-EU-konferensen. De diskuterade fördelarna med livskraftiga jordbrukskooperativ och hur dessa kan utvecklas i framtiden. Bland annat hur samarbetet mellan Cogeca och FN kan skapa en positiv miljö för en stark utveckling av kooperativen så att vi både kan få en ökad tillväxt och en ökad hållbarhet inom jordbruksnäringen.

7 miljoner lantbrukare i unikt kooperativ

Cogeca som är jordbrukskooperativens lobbyorganisation i EU representerar 22 000 kooperativ med nästan 7 miljoner lantbrukare som medlemmar. Dessa kooperativ köper och förädlar nästan 40 procent av EU:s totala produktion inom jordbrukssektorn. Jordbrukskooperativen skapar unika tjänster och stärker positionen för EUs jordbrukare. Det unika med kooperativ är att medlemmarna tar del av vinsten.

Thomas välkomnade FN:s generalförsamlings resolutioner om kooperativ som ger ett starkt stöd för fortsatt utveckling av den globala kooperativa rörelsen.
- Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet och att samarbeta vidare med FN för att uppmuntra utvecklingen av jordbrukskooperativ, sa han.

"Unik roll för FNs utvecklingsmål"

Thomas var också glad över att se att FN erkänner kooperativens mål för hållbar utveckling.
- Våra medlemmar har en unik roll att spela för att förverkliga FN:s hållbara utvecklingsmål, till skillnad från någon annan sektor. De europeiska jordbrukarna och deras kooperativ spelar en viktig roll både när det gäller att leverera mat och att leverera miljömässiga och sociala mål, sa han.

Han berättade att de europeiska jordbrukskooperativen är pionjärer i utvecklingen av innovativa produkter och att minska svinnet längs hela förädlingskedjan.