Värdetrakter är till största delen väl omskötta och brukade skogar. De skogsägare som gjort jobbet med skogarna under lång tid ska nu enligt Greenpeace inte kunna få avsättning för sitt virke.

- Greenpeace metod är att få uppmärksamhet, det bygger deras varumärke, och nu väljer de att slå mot skogsbönder i norr, det är väldigt tråkigt, säger Sofia Lindblad, enhetschef på LRFs kommunikationsavdelning.

Kampanjen har fått uppmärksamhet utomlands med rubriker som “Luxury toilet paper used by millions in UK is destroying reindeer habitats”. (Lyxigt toalettpapper som används av miljoner i Storbritannien förstör renarnas miljö.)

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på Lantbrukarnas riksförbund, säger att en mycket stor del av den svenska skogen är värdetrakter, kanske runt 20 procent.

- De flesta skogsområden i värdetrakter är ordinär brukad skog. Att avsätta all skog i värdetrakter skulle nog alla seriösa aktörer betrakta som fullständigt fel prioriterat och dessutom inte gynna klimatet eftersom vi behöver skogar som växer och tar upp koldioxid, säger Gunnar Lindén.

Han anser också att Greenpeace kampanj riskerar att försvåra arbetet med värdetrakter där Naturvårdsverket vill arbeta i dialog med skogsägare.

Christofer Fjellner, moderat skogspolitiker i Bryssel, anser att kampanjen är ohederlig och skadar arbetet för att minska utsläppen av koldioxid.

- En viktig del i mitt arbete är att skapa en förståelse i Bryssel för ett hållbart och aktivt skogsbruk och hur biomassan kan bidra till ett bättre klimat. Arbetet försvåras av att miljöorganisationer som Greenpeace utnyttjar okunskapen och konsekvent motarbetar svenskt skogsbruk, skriver han i en kommande krönika i Land Lantbruk.

Naturvårdsverket skriver så här om värdetrakter på sin hemsida:

”Tanken är inte att hela värdetrakter ska skyddas, utan att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden.”

https://gunnarlinden.wordpress.com/2017/10/16/vardetrakter/