Storbritanniens utträde ur EU kommer att få stora återverkningar för det gröna näringslivet, något som oroar LRF och de kooperativa företagen. Oron handlar framförallt om hur Storbritanniens sorti kommer att påverka den gemensamma budgeten. Och om hur den import som tidigare gått till Storbritannien kommer att fördelas på övriga länder på den gemensamma marknaden. Kommer inhemsk mjölkproduktion till exempel att bli hårt ansatt av irländsk import när Irland blir av med sin stora exportmarknad?

– Vi kan ju inte göra något åt att Storbritannien lämnar, men det handlar om att vara beredd på vad som kan hända. Så vi vill göra regeringen uppmärksam på hur Brexit kan komma att påverka våra näringar och få dem att försvara våra intressen, säger Thomas Bertilsson, enhetschef och ansvarig för LRFs näringspolitiska arbete.

Han berättar att Näringsdepartementet vill ha input från branschen om hur LRFs och kooperationens medlemmar påverkas och att de efterlyser underlag för att kunna formulera Sveriges ståndpunkt.

Med på mötet var representanter från flera av LRFs branschavdelningar. Även EU-kommissionens jordbruksansvarige inom Brexitförhandlingarna fanns med på länk från LRFs Brysselkontor.