- De regionala resurserna är efterfrågade. Det här är ett viktigt steg framåt för att fortsätta det konkret arbetet inom  livsmedelsstrategin. Nu behöver även företag och berörda organisationer involveras i det arbetet, säger Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef LRF.

Beskedet om pengarna kom i samband med en konferens om livsmedelsstrategin idag på Arlanda. Redan där diskuterades många av LRFs hjärtefrågor för en ökad produktion, bland annat :

  • Vad kan en region göra för att främja livsmedelsföretagande
  • Regionalt arbete med export
  • Offentliga måltider och offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster
  • Regler, tillämpning och tillsyn - utmaningar i praktiken