Vad innebär Brexit Task Force?

– Copa-Cogeca, den europeiska lantbruksorganisationen,där LRF är medlemmar,  har bildat en arbetsgrupp för att hantera Brexit. Gruppen ska bedöma olika politiska alternativ och komma med nödvändiga rekommendationer, särskilt när det gäller handelspolitiska och ekonomiska konsekvenser av Brexit.

Vilka är de springande punkterna i Brexitfrågan?

– Den brittiska marknaden utgör en betydande del av EUs inre marknad. Irlands stora jordbruksexport går huvudsakligen till Storbritannien. Att bygga tullmurar skulle drabba tusentals bönder och deras kooperativ.

Hur påverkas LRFs medlemmar av Brexit?

– Vi riskerar att drabbas av fallande priser om de varor som tidigare gått till Storbritannien blir kvar inom EU. Den brittiska lantbruksorganisationen NFU är den största enskilda medlemmen i Copa-Cogeca, som bidrar till en stor del av organisationens budget.

Vad, rent konkret, ska ni i arbetsgruppen göra?

– Vi ska följa Brexitförhandlingarna och analysera konsekvenserna av olika utfall. Gruppen ska dessutom utveckla positioner att förmedla till beslutsfattarna under förhandlingarnas gång för att så långt som möjligt se till att dämpa de negativa effekterna av Brexit.

Hur kommer det sig att du representerar LRF?

– Jag har arbetat för LRF i Bryssel fem år med konkurrenskraftsjämförelser och med branschspecifika och kooperativa frågor. Senaste året har jag arbetat med handelspolitik och omvärldsbevakning i Stockholm. Jag hoppas kunna använda min Brysselkännedom och nätverk där för att kunna förmedla fakta om konsekvenser för LRFs medlemmar till Bryssel och rapportera hem information om det aktuella läget.