- Om svenska lokalproducenter skulle få möjlighet till en begränsad gårdsförsäljning så skulle det gynna företagandet på landsbygden. Att sälja högkvalitativa och dyra produkter i liten skala är inget hot mot det svenska alkoholmonopolet, säger LRFs expert Anders Johannesson.

Se hela filmen.