Att problemet med råttor har ökat under den senaste tiden har LRF påpekat under en lång tid.

Under de senaste veckorna har bland annat Land Lantbruk, TT och Svenska Dagbladet skrivit om det ökande problemet. Nu agerar miljöministern Karolina Skog.  

- Miljöministern tänker kalla till ett möte efter våra påtryckningar. Det är bra och vi hoppas att det ska ge resultat, säger Josefin Kihlberg, expert inom hållbar utveckling på LRF.

Frustrationen över dagens situation med osäkerheten om vad som gäller är stor. 

- Alla myndigheterna skyller på varandra. Det är inte okej, säger Josefin Kihlberg.

LÄS MER: Så blir du av med råttorna

Eftersom kostnaderna för att anlita saneringsföretag har ökat på grund av den ändrade lagstiftningen så ökar också behovet av att sköta råttbekämpningen själv på gården.  

- Vi har välutbildade lantbrukare och många har gått många kurser för att hantera växtskyddsmedel. Att de då inte har möjlighet att på något enkelt sätt utöka sina kunskaper för att också själva kunna hantera råttgifter känns inte riktigt rimligt, menar Josefin Kihlberg. 

SE WEBBINARIET: Vårens webbinarium om råttproblemet

Vad gör LRF? 

- Vi jobbar med att hitta lösningar som ska fungera bättre för dig som medlem. Bland annat arbetar vi med att hitta en enklare lösning för att få behörighet för att lägga ut råttgifter själv. Vi tror också att nya tekniska metoder för råttbekämpning behövs och vi undersöker just nu vilka vi kan samarbeta med för att driva på den frågan. Folkhälsomyndigheten anordnar behörighetsutbildningar men i dagsläget är det oklart vad dessa gäller för.