- Det är väldigt roligt, och ett tecken på att vårt arbete syns, märks och ger resultat, säger Petra Pilawa som är ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi.

Jämställdhetsakademin startades år 2009, som ett led i att nå LRF:s vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. Utgångspunkten är att det är viktigt att ta tillvara all potential i det gröna näringslivet, och att ojämställdhet gör det omöjligt att nå LRFs vision.

Redan från starten var Jämställdhetsakademin en tankesmedja som arbetade med idéutveckling, forskning och opinionsbildning för att öka kunskapen om kvinnors möjligheter i de gröna näringarna. Då var ledamöterna främst personer med kunskap i jämställdhetsfrågor och företagande. Men förra året beslutade man att delvis ändra inriktning och öppnade upp akademin även för de kooperativa företag som är medlemmar i LRF.

LÄS MER: LRF i historiskt kooperativt samarbete

Jämställdhetsarbetet inom det gröna näringslivet är långt ifrån klart. Men det går åt rätt håll.

- Det återstår mycket att göra, men jag upplever att intresset för jämställdhetsfrågor har ökat betydligt de senaste åren. Att våra organisationsmedlemmars VDar och ordförande vill vara med i akademin är ett tydligt tecken på det, säger Petra Pilawa.

Har bidragit till samhällsdebatten

Att LRFs jämställdhetsakademi nomineras till priset förklarar Petra så här:

- Jämställdhetsakademin har bidragit i samhällsdebatten och spridit kunskap om jämställdhet i och det gröna näringslivet.  Jämställdhetsakademins rapporter har bland annat givit ny kunskap om osynliggörandet av kvinnor som företagare, visat hur de ekonomiska strömmarna i de gröna näringarna ser ut från ett genusperspektiv samt undersökt män och kvinnors förhållande till arbetstid, fritid, hem och familj i det gröna näringslivet.

LÄS MER: Så jobbar LRFs Jämställdshetsakademi

Jämställdhetsakademin har också satt ljuset på den ekonomiska ojämställdheten på gårdsnivå, lyft frågan om föräldraförsäkring för företagare som nu utreds av regeringen och även fått Jordbruksverket att förbättra sina mätmetoder kring företagande för att bättre fånga kvinnors företagande.

LÄS MER: Här är alla som nominerats

Det här är andra gången på kort tid som LRF-satsningar har nominerats till fina priser. Häromveckan blev det klart att Jobba Grönt nominerats inom två kategorier till Publisherpriset.