I dag är Lars-Göran Mårtensson i Vallsta, Hälsingland, glad. Han är bonden som fick nej från Skogsstyrelsen på att avverka en del av sin skog eftersom det finns lavskrikor i området. Om han avverkade skulle han få böta 800 000 kronor. Men i dag sade Mark- och miljödomstolen att Skogsstyrelsen har fel. Myndigheten kan inte stoppa Lars-Göran Mårtenssons skogsbruk utan måste ta hänsyn till grundlagens egendomsskydd och äganderätten när den fattar beslut. 
- Det är väldigt skönt att det blir ett slut på det hela så det blir normalt igen för det har varit trögt hela året. Att man inte ska få ha sitt eget. Man tycker man gör så gott man kan för naturen.

- Sen får vi se om de överklagar. Det kanske är svårt att erkänna ett fel, säger Lars-Göran Mårtensson som fått stöd i rättsprocessen av LRF och Mellanskog.
- Jag är väldigt glad för den hjälp jag fått. För annars hade det nog varit svårt att stå med här själv.
Lavskrikan är inte en hotad fågelart och det finns gott om annan skog i området för lavskrikorna att bo i. #detgodaägandet http://bit.se/DpXe5J