EU-kommissionen jobbar intensivt med frågan om makten i livsmedelskedjan och hur "konsumentkronan" fördelas mellan olika parter. Just nu har Kommissionen en enkät kring dessa frågor och svaren ska vara inne den 17 november.

LÄS MER: Gör din röst hörd - svara på enkäten

LRF har, liksom samarbetsorganisationen i Bryssel, Copa Cogeca, sagt att det behövs regelverk som möjliggör en bättre balans mellan bönder, industri och handel i livsmedelskedjan. LRF efterlyser också ökad transparens i kedjan. Inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin har Konkurrensverket fått regeringens uppdrag att utreda förhållanden som begränsar konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan. Man har hållit fyra rundabordssamtal kring offentlig upphandling, dagligvaruhandeln, livsmedelsindustrin och jordbruk och lantbrukskooperation. LRF deltog vid samtliga möten.

LRF har framhållit att Konkurrensverkets uppdrag ska ses i perspektivet av den nationella livsmedelsstrategin, alltså en kedja som resulterar i att svensk livsmedelsproduktion växer.

– Konkurrensverkets perspektiv är normalt att konkurrensen ska leda till bra priser för konsumenterna. Livsmedelsstrategin innebär ett delvis nytt synsätt. I praktiken bör det hela resultera i att bondens position i livsmedelskedjan förstärks, säger Lars-Erik Lundkvist som arbetar med konkurrensfrågor på LRF.

Myndighetens uppdrag ska vara klart i juni 2018. LRF kommer att ha ytterligare kontakter med utredarna.
Eva Åström