Utöver odlingen driver Eric och Eva också Upplands trädgårdsprodukter som är en komplett grossist för frukt och grönt. De levererar till kommuner, landsting, stormarknader och privata restauranger.

- Jag pratade med ministern om lagen om offentlig upphandling och om energiskatterna vi har. De gör att vi inte konkurrerar på samma villkor med övriga EU, säger Eric Winding.

Eric Winding som även är vice ordförande i LRF Trädgård bjöd landsbygdsministern på en uppvisning i potatishantering. Ministern fick också smaka nyskördade morötter som han berömde och fick med sig en påse hem.

- Det är bra att politikerna kommer ut på landet. Det är lätt att prata med Sven-Erik och vi fick en bra kontakt. Även om jag inte precis fick några svar på mina frågor, så är det bra att få tillfälle att framföra synpunkterna, tycker Eric Winding.

Två frågor till Sven-Erik Bucht

Hur säkerställer man att målet för ekologiska produkter i livsmedelsstrategin uppfylls med svenska produkter och inte med importerade?

- Vi stimulerar övergången till ekologisk produktion med ekonomiska medel och kompenserar de som vill ställa om till ekologiskt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Hur ser du på länsstyrelsernas nya roll nu när de ska göra en avvägning mellan sitt miljö- och tillsynsuppdrag och tillväxtmålen i livsmedelsstrategin?

- Det är viktigt att vi även fortsatt håller en hög livsmedelssäkerhet och en djurhållning som är i världsklass, om vi börjar slarva med det vill inte konsumenterna köpa svenska livsmedel. Jag ser ingen motsättning mellan de uppdragen som länsstyrelserna har.