Alltmer av biogasen – 64 procent - uppgraderas idag till fordonsgas. Ett orosmoment för svenska biogasproducenter är dock att de måste konkurrera med importerad subventionerad biogas, främst från Danmark, som har generösa stödsystem för biogas. Konkurrensen har resulterat i att exempelvis den bondeägda anläggningen i Jordberga i Skåne fått stänga  verksamheten.  Förhoppningen är att efterfrågan på biogas kommer att öka framöver, bland annat för att hela processindustrin arbetar med att ställa om från fossilgas. 

Sverige producerar över 2 terawattimmar

Biogasproduktionen i Sverige överstiger nu 2 terawattimmar, totalt producerade 2 018 GWh. Under 2016 producerades också drygt 4 miljoner ton rötrester, varav hälften användes som gödningsmedel i jordbruket. Alltmer biogödsel används nu för ekologisk odling.

Totalt finns 279 svenska anläggningar som produceras biogas. Hälften av anläggningarna är reningsverk som producerar 35 procent av all biogas. De kommunala reningsverken omvandlar avloppsvattnet till värdefulla resurser som renat vatten, biogas och gödningsmedel. Biogasen syftar till att skapa en lokal cirkulär ekonomi som minskar miljöpåverkan.

"Gödselstödet är viktigt"

Biogasen produceras också vid ett antal industrier som använder restprodukter  samt över 40 mindre gårdsanläggningar som främst använder gödsel.

– Gödselstödet är ett viktigt incitament för att främja den gårdsproducerade biogasen .Det minskar gödselhanteringens klimatutsläpp och ger förnybar energi. Förra året försåg svensk biogasproduktion jordbruket med två miljoner ton biogödsel. Det efterfrågas av våra medlemmar för att kunna producera hållbara livsmedel, säger Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF.

LÄS MER: Hela pressmeddelandet