Förändrad levnadsstandard gör att en allt större del av jordens befolkning kommer att ha råd att unna sig fler saker. År 2030 bedöms världens medelklass uppgå till närmare 5 miljarder människor. Två tredjedelar av dessa väntas bo i Asien och Stillahavsområdet. LRFs medlemmar kan ta del av möjligheterna som dessa marknader erbjuder genom samlade krafter och lärdomar från andra branscher.

Viktigt att utveckla mervärden

Att utveckla mervärden och hitta nya marknader kommer ha stor betydelse i LRF:s arbete för att nå det interna strategiska målet för tillväxt; Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kronor år 2030.

LÄS MER: Här är hela LRFs omvärldsanalys

Denna rapport är en trendspaning kring vad dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar. Vilka mervärden värderar konsumenterna och hur kan företagen i de gröna näringarna svara upp mot dessa önskemål?

Livsmedelsstrategi ger muskler

Ett viktigt steg mot en starkare svensk livsmedelsbransch, bättre rustad för de globala utmaningarna, togs i juni då den svenska riksdagen beslutade om en nationell livsmedelsstrategi där livsmedelsproduktionens tillväxt och lönsamhet står i centrum. De flesta andra av EUs medlemsländer som har en gemensam jordbrukspolitik har även en strategi för landets livsmedelsproduktion, detta gäller nu också Sverige.

LÄS MER: Historisk livsmedelsstrategi

För att kunna ta tillvara på marknadsmöjlig­heter krävs betydligt mer innovationer, produktutveckling och marknadsföring än idag och ett fokuserat politiskt engagemang för att röja exporthinder. Men vi kan redan se innovationer som ger nischkoncept tex på markna­den för griskött. Idag kan konsumenten bland annat välja mellan Rapsgris, Guldgris, Gårdsgris eller styckningsdetaljer som ”filékotletter”. Svenska skogsindustrin, som traditionellt konkurrerat med bulk av sågade trävaror och massa, satsar mer på vidareförädling med nya förpackningsmaterial och trendiga boenden i hus av trä.

Mer samarbeten

Utvecklat samarbete mellan företag i kooperativ eller producentför­eningar kan ge de ekonomiska muskler som krävs för att kunna förhandla med köpare och även för att nå och förstå en internationell marknad. När avstånden blir mindre med hjälp av ny teknik och digitalisering kan nya möjligheter visa sig.

LÄS MER: Möt framtidens bonde

En produkt som inte längre efterfrågas på den svenska marknaden i samma utsträck­ning kanske i stället ökar i popularitet i Asien. Mattraditioner och preferenser förändras och man kan bland annat se att riset som traditionellt varit stapelvara i Asien blir allt populärare i Afrika. Bakverk baserade på vetemjöl blir istället populära i Asien vilket skulle kunna öppna för export av förädlad svensk spannmål.