Europeiska läkemedelsmyndigheten har släppt sin senaste rapport om antibiotikaförbrukningen inom animalieproduktionen i Europa. Som alltid ligger Sverige lägst i användning inom EU. I till exempel Tyskland används åtta gånger mer antibiotika, i Polen 12 gånger mer och i Spanien ända upp till 34 gånger mer än den svenska förbrukningen.

Över 90 procent av all antibiotika till djur i Europa ges till hela grupper. Motsvarande siffra för Sverige är 10 procent.

– Sverige måste ligga på för att förbjuda den förebyggande antibiotikabehandling som sker i andra EU-länder. Att begränsa användningen av gruppbehandlingar är ett måste om vi ska komma till rätta med den antibiotikaresistens som hotar såväl humanhälsan som djurhälsan, säger My Sahlman, som är veterinär på LRF, och tillägger:

– Sjuka djur ska självklart behandlas men med en god djurvälfärd och en bra omsorg så finns förutsättningar för att djuren ska hålla sig friska. Därför använder Sveriges bönder minst antibiotika inom EU.

LÄS MER: Se graferna i power point