Konsekvenserna av en lantbruksbrand blir ofta stora då det vanligen tar lång tid innan räddningstjänstens når fram. Förutom riskerna att människor skadas och omkommer så utplånas stora värden, generationers arbete och ovärderliga minnen. En allvarlig konsekvens av bränderna i lantbruket är också att många djur skadas och brinner inne.

Brandriskerna är stora inom lantbruksverksamheten. Bränderna orsakas ofta av brister i elinstallationer eller överspänningar i ledningsnäten på grund av åska. Andra vanliga orsaker är överhettning i uppvärmningssystem och torkar liksom bränder som börjar i traktorer, maskiner och maskinell utrustning. Oaktsamhet med eld och gräsbränning är fortfarande en stor orsak till många gårdsbränder. Vedeldning, äldre byggnader och gamla elinstallationer förorsakar fortfarande många bränder i bostadshusen på gårdarna.

LBK bakom regelverk

Lantbruket och LRF arbetar aktivt för att minska bränderna. LBK:s rekommendationer har blivit ett etablerat regelverk som ligger till grund för gällande brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. LBK:s rekommendationer har även fått större betydelse genom Jordbruksverkets förprövningsregler.

1945 togs de första initiativen för bildandet av LBK, en kommitté som skulle verka för ökad brandkunskap och bättre brandskydd i det svenska lantbruket. Under efterkrigstiden ökade bränderna på gårdarna, mycket beroende på okunskap om riskerna med elektrifieringen, de nya maskinerna och om hur man kunde bygga brandsäkert.

LRF har varit ordförande i 15 år

 

År 1947 kom verksamheten i gång på riktigt med en brandskyddskommitté. Där ingick Kungliga Lantbruksstyrelsen, Statens Brandinspektion, Sveriges Lantbruksförbund, Svenska Tarifföreningen, Landsbygdens Brandförsäkringsbolags Förening och Svenska Brandskyddsföreningen. Sedan dess har lantbrukets företrädare haft en ledande funktion i Lantbrukets Brandskyddskommitté och sedan 15 år tillbaka har LRF ordförandeskapet.

Detta är Lantbrukets Brandskyddskommitté

Samverkansorgan. Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK är ett samverkansorgan med företrädare för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Jobbar förebyggande. Genom skadeförebyggande arbete verkar för ett förbättrat brandskydd inom det svenska lantbruket genom ändamålsenliga brandskyddsbestämmelser och tekniska lösningar med en skyddsnivå anpassad till lantbrukets villkor.

19 organisationer är för närvarande intressenter i kommittén där LRF, Lantbrukarnas Riksförbund innehar ordförandeskapet.

Verksamheten leds och samordnas genom LBK:s sekreterare på Brandskyddsföreningen. Läs mer här.