Väst är bäst. I varje fall när det gäller att vara lantbrukare. Varberg utsågs till Årets Gröna Kommun.

Varbergs kommun lever upp till de flesta kriterierna som LRF bedömt. Tillsyn, handläggningstider, agerande i bygglovsärenden eller bevarande av åkermark styr lantbruksföretagares möjligheter att planera långsiktigt och att våga satsa.

Försiktiga med att bygga på åkermark

Varberg är exempelvis försiktig med att bebygga bördig jordbruksmark, som aldrig kan återställas. När nya områden planeras i Varberg så görs det med hänsyn till lantbruket.

Varberg får även högt betyg för att kommunen är noga med att upphandla svenskproducerade livsmedel, exempelvis är 87 procent av charkprodukterna svenska.

Vattenfrågorna är också viktiga i Varberg och i kommunens vattenråd finns alltid de berörda markägarna representerade. 

"Möter stor förståelse"

I halländska Varberg ingår LRF i kommunens dialoggrupp för ett bättre näringslivsklimat.

– Vi möter stor förståelse för böndernas förutsättningar här i Varberg. Kommunledningens besök hos lantbruksföretagen har gett dem en viktig kunskap om landsbygden och det gröna näringslivets behov, säger Cecilia Bengtsson, ordförande i LRF Varbergs kommungrupp.

– Dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän är den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. 

Här är Sveriges tio grönaste kommuner enligt LRFs medlemmar: Varberg, Grums, Askersund, Ödeshög, Arboga, Ydre, Mönsterås, Kalmar, Tomelilla och Vingåker.