Den nuvarande skattebefrielsen för biogas löper ut 2020. Därefter är framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen. Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen.

Det skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, och Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Här är ett kort utdrag ur debattartikeln

Fördelarna med biogas är många. Förutom att den bidrar till att minska koldioxidutsläppen, ibland med mer än 100 procent, produceras den av restprodukter som annars bara skulle förbrännas eller komposteras. Resultatet av avfallsrötning blir dessutom inte bara biogas utan också värdefull biogödsel som kan ersätta handelsgödsel. Det är ett lokalt producerat förnybart bränsle med nyttor i alla led, från bonden till din bil.

Om Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, och minska utsläppen i transportsektorn med 70 % jämfört med 2010 redan till 2030, måste all användning av fossil energi minska så snart som möjligt. Det gäller för transportsektorn såväl som inom industrin. För att lyckas med det måste alla förnybara bränslen få långsiktiga förutsättningar att nå sin fulla potential.

Biogasens mångsidighet är dess styrka, men har också varit till nackdel när den har behandlats politiskt. I dag finns det därför ett lapptäcke av styrmedel som är tänkta att främja biogas, men som i praktiken skapar osäkerheter som hämmar investeringar i ny infrastruktur.

Det är bråttom med besked om branschen ska hinna anpassa sig efter de nya reglerna.

Klimatet har inte råd att vänta.

Läs hela debattartikeln här