Det råder stor oklarhet kring vilken position miljöminister Karolina Skog har tagit i Bryssel angående glyfosatens framtid inom EU.Otydligheten om vad som egentligen hände vid ”omröstningen” i Bryssel för ett par veckor sedan, som inte var någon omröstning utan en mer av en sonderingsrunda, har gjort frågan än mer laddad.

På Palle Borgströms direkta fråga hänvisade Karolina Skog till de förhandlingar som måste göras. Miljöministern hävdade att man kan inte isolera sig genom att endast driva en enda linje och då bli ställd utanför diskussionerna.

Karolina Skog är tydlig med att Sverige fortsätter driva frågan att vi måste lita på våra egna expertmyndigheter och alltså bevilja en förlängning. Miljöministern hänvisade också till hur det allmänna politiska läget, framförallt i Tyskland och Frankrike, påverkat frågan på ett för Sverige olyckligt sätt. Den har gjorts till politik istället för att avhandlas på expertnivå, vilket istället borde ha skett enligt miljöministern.

Palle Borgström var mycket tydligt med att konsekvenserna för svenska bönder blir än mer allvarliga än för våra konkurrenter i övriga Europa, som har tillgång till andra typer av växtskyddsmedel.

LÄS MER: Glyfosat gisslan i politiskt spel

Biobränsle under press av miljörörelsen

Under mötet med miljöministern diskuterade Palle Borgström även energi- och klimatfrågan. På det området ser LRF och regeringen samma farhågor. Frågan om bioenergi är satt under stor press från miljörörelsen i Bryssel, som vill att biobränslen mer eller mindre ska betraktas som fossila. Grödbaserade biodrivmedel riskerar därmed att fasas ut, från 7 procent idag till 0 procent 2030.

Palle Borgström uttryckte att LRF är bekymrat över detaljstyrningen i förnybardirektivet och att kaskadprincipen, det vill säga vad olika bioråvara ska användas till inom olika industrisegment, slutligen hamnar i lagstiftning.

– Vi är för hållbarhetskriterier på biobränslen, men de måste baseras främst på klimatprestanda och vara vetenskapligt baserade. De får inte hindra utvecklingen till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi, säger Palle Borgström.

Svårt att enas kring vattenfrågan ...

Ett område där LRF och regeringen har svårt att enas är vatten, där LRFs ordförande återigen lyfte problemen med tillämpning av vattendirektivet, småskalig vattenkraft och inte minst vattenskyddsområdena. Här fortsätter LRFs påverkansarbete med samma kraft som tidigare.

... men lättare kring biogas

Under mötet kom även några positiva besked från miljöminister Skog. Hon initierar exempelvis en utredning av ekonomisk långsiktighet för biogas, där LRF kommer att kunna lämna inspel och synpunkter. 

LÄS MER: Svensk biogas ökar