Frågan om glyfosat, världens vanligaste substans i växtskyddsmedel, skulle få ett förlängt godkännande avgjordes i en så kallad överprövningskommitté i Bryssel på måndagen. Sverige tillhörde de länder som ställde sig bakom förslaget.

– Det var ansvarsfullt av Sverige att respektera de bedömningar som EUs myndigheter kommit fram till och att ställa sig bakom en förlängning av glyfosat. Men fem år är en alldeles för kort tid för att hitta alternativ som fungerar i praktiken. Producenterna behöver långsiktiga spelregler för att kunna fatta rätt beslut om en hållbar produktion framgent. Därför är det viktigt att de kommande fem åren inte ses som en beslutad avvecklingsperiod,  säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Växtskyddsmedel med glyfosat har stor betydelse för möjligheten att bekämpa ogräs. De används bland annat efter skörd av spannmål, för att bryta vall som ska bli foder till djur och på banvallar. Idag saknas effektiva alternativ till glyfosat. Ett förbud skulle därför leda till fler kemiska bekämpningar med mindre effektiva medel samt fler körningar med traktor, ökad diselförbrukning och jordbearbetning samt ökat näringsläckage.

Glyfosat har haft ett tidsbegränsat godkännande till den 15 december. Dagens beslut innebär att ämnet får ett förlängt godkännande till 2022.